Deprecated: Joomla\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 41

Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 170

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Input/Input.php on line 31

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Cookie implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Input/Cookie.php on line 0

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/User/User.php on line 255

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/User/User.php on line 255

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Uri/Uri.php on line 143

Deprecated: Creation of dynamic property ContactRouterRulesLegacy::$router is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_contact/helpers/legacyrouter.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ContentRouterRulesLegacy::$router is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_content/helpers/legacyrouter.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property NewsfeedsRouterRulesLegacy::$router is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_newsfeeds/helpers/legacyrouter.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property UsersRouterRulesLegacy::$router is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_users/helpers/legacyrouter.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property plgSystemFSJ_Notices::$template_id is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/plugins/system/fsj_notices/fsj_notices.php on line 39

Deprecated: Creation of dynamic property plgSystemFSJ_Notices::$notices is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/plugins/system/fsj_notices/fsj_notices.php on line 44

Deprecated: Creation of dynamic property FSJ_Notices::$user is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_fsj_notices/helper/notices.php on line 24

Deprecated: Creation of dynamic property plgSystemFSJ_Notices::$showcount is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/plugins/system/fsj_notices/fsj_notices.php on line 45
Loopschool Together - Aanmelden

    >> omdat u lekker wilt sporten >>  u gezondheidsklachten hebt  >>  u wilt afvallen >> u revalideert

 

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::$_threshold is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Cache/CacheStorage.php on line 107

Deprecated: Optional parameter $value declared before required parameter $layoutName is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/administrator/components/com_rsform/helpers/rsform.php on line 2769

Deprecated: Optional parameter $invalid declared before required parameter $layoutName is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/administrator/components/com_rsform/helpers/rsform.php on line 2769

Deprecated: Creation of dynamic property RSFormViewRsform::$baseurl is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$task is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$parameters.menu is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property RSFormViewRsform::$params is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_rsform/views/rsform/view.html.php on line 14

Deprecated: Creation of dynamic property RSFormViewRsform::$formId is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_rsform/views/rsform/view.html.php on line 15
Aanmelden

Voor onze administratie vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kosteloze inschrijving maakt het bestellen van trainingskaarten mogelijk.Achternaam *

Vult u alstublieft uw achternaam in.
Voorletters *

Uw voorletters zijn niet of onjuist ingevoerd
Geslacht *

Vul M/V in aub
Adres *

Voer uw adres in
Postcode/Woonplaats *

Voer uw postcode en woonplaats in
Geboortedatum *

Voer uw geboortedatum in
Telefoonnummer *

Voer aub uw telefoonnummer in
E-mail adres *

Vul uw e-mail ades in
Soort training *

Kies een type aanmelding
Ik verklaar akkoord te zijn met de voorwaarden van Loopschool Together (zie onderaan pagina) *

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden van Loopschool Together
Opmerkingen

Ongeldige invoer
Klik hieronder op de knop Versturen om uw aanmelding te bevestigenAlgemene voorwaarden Loopschool Together

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De contributie wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende kalenderjaar vastgesteld.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt de deelnemer Loopschool Together om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze incassering van de contributie.
Er geldt een terugboekings termijn van 56 kalenderdagen. Incasso geschiedt tussen de 20ste dag en het einde van de maand.

Deelname aan looptrainingen bij Loopschool Together is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

Indien de verschuldigde contributie niet is voldaan is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is Loopschool Together gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Als de verschuldigde contributie niet is betaald verbeurt de deelnemer daarenboven een boete ter grootte van de helft van het openstaande bedrag en is de deelnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle door Loopschool Together gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-) kosten.

Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Loopschool Together is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met de leden.

Beëindiging van lidmaatschap geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden binnen aangegeven opzegtermijn middels schriftelijke afmelding. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de Loopschool beoordeeld. Wijzigingen in het lidmaatschap vinden in overleg plaats.

Loopschool Together behoudt zich het recht voor trainingstijden en lesroosters te wijzigen. Publicatie hiervan vind altijd tijdig plaats op de website www.loopschooltogether.nl

Loopschool Together erkent geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen.

Tijdens trainingen in de avonduren of met schemering is het dragen van een fluorescerend hesje evenals verlichting aan arm of schoen altijd verplicht. Bij trainingen op de openbare weg dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de trainer strikt te worden opgevolgd.

Loopschool Together bepaalt door wie en op welke wijze de training wordt uitgevoerd waarbij geldt dat Loopschool Together bevoegd is een of meerdere trainers te betrekken die niet of (in)direct aan de loopschool zijn verbonden.

Op de rechtsverhouding tussen Loopschool Together en de deelnemer is Nederlands Recht van toepassing.
Deprecated: Creation of dynamic property JemUser::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/User/User.php on line 255

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/User/User.php on line 255

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$params is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.published is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.orderby is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.calendar_from is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.groupby is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_jem/helpers/helper.php on line 1131

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/components/com_jem/helpers/helper.php on line 1131

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$list.limit is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/modules/mod_yesliders/mod_yesliders.php on line 17

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/modules/mod_yesliders/mod_yesliders.php on line 18

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.client_id is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.category_id is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$list.limit is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$list.start is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.ordering is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.tag_search is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.keywords is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Object\CMSObject::$filter.language is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/modules/mod_yesliders/mod_yesliders.php on line 71

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.loopschooltogether.nl/libraries/src/User/User.php on line 953